Periodiskt underhåll

Det periodiska underhållet utförs årligen eller efter 1500 processer (beroende på vilket som inträffar först).

Det periodiska underhållet omfattar :

 1. Prestandakontroll
 • Kontroll av ånggeneratorns prestanda (eventuellt byte av värmare).
 • Vakuumpumpens prestanda (byte av membran och ventiler i förekommande fall).
 • Kontroll av felförteckningen och kontroll av att steriliseringsprocessen utförs korrekt.
 1. Utbyte av viktiga delar:
 • packning för lådan (efter 1000 processer)
 • HEPA-filter
 • V2- och V5-ventiler (efter minst 500 processer)
 • WATER IN-kontakt
 • instrumentfack
 1. Underhåll
 • Rengöring av värmeväxlare (på insidan och utsidan).
 • avkalkning av ånggeneratorn
 • Rengöring av processkammaren.
 • smörjning av lådguider
 1. Validering av steriliseringsprocessen

Du kan välja vår fabriksservice eller en av våra auktoriserade serviceleverantörer.