Periodisk vedlikehold

Det periodiske vedlikeholdet utføres årlig, eller etter 1500 prosesser (det som kommer først).

Det periodiske vedlikeholdet inkluderer:

 1. Ytelsessjekk
 • Ytelsessjekk av dampgenerator (bytte av varmeovner hvis aktuelt)
 • Vakuumpumpeytelse (bytte av membraner og ventiler hvis aktuelt)
 • Kontroller feillisten og kontrollerer korrekt ytelse av steriliseringsprosessen
 1. Utskifting av nøkkeldeler:
 • skuffepakning (etter 1000 prosesser)
 • HEPA filter
 • V2 og V5 ventiler (etter minst 500 prosesser)
 • WATER IN-kontakt
 • instrumentbrett
 1. Vedlikehold
 • rengjøring av varmeveksler (innvendig og utvendig)
 • dampgenerator avkalking
 • prosesskammerrengjøring
 • skuff guider smøring
 1. Steriliseringsprosessvalidering

Du kan velge vår fabrikkservice , eller en av våre autoriserte tjenesteleverandører .