Enbio S

Processtider

Alla processtider ingår i torkning. Från början till slut, från insättning av instrument till att de är färdiga.

Opackat
/ 134°C

7 min

Packat
Klass B / 134°C

15 min

Packat
Klass B / 121°C

30 minuter

Enbio S

Alla processtider ingår i torkning. Från början till slut, från insättning av instrument till att de är färdiga.

Processtider

Opackat FAST / 134°C

7 min

Packat klass B / 134°C

15 min

Packat klass B / 121°C

30 minuter

Belastningskapacitet per process

Små instrument
och handstycken

Användbart lastutrymme
Vattenförsörjning

Enbio använder destillerat vatten från en extern tank.

Strömförsörjning

Enbio S fungerar med alla vanliga eluttag.

Arkivering av uppgifter

Alla processdata skrivs automatiskt till en USB-disk.

Bearbetning av rapporter

Dedikerad programvara för läsning och utskrift av processdata.

Tryck och temperatur
Arbetstryck 2,1 bar
Max. tryck2.3 Bar
Max. processtemperatur.137°C
Elektrisk
Strömförsörjning 220-240V/50-60Hz
Installerad effekt 2,25 kW
Max. energiförbrukning.10 A
Diverse
Skydd mot intrång IP20
Arkivering av uppgifter USB-minne
Vattenledningsförmåga* < 15 μS/cm