Enbio PRO

Processtider

Alla processtider ingår i torkning.
Från början till slut, från insättning av instrument till att de är färdiga.

Opackat
FAST / 134°C

9 min

Packat
Klass B / 134°C

18 min

Packat
Klass B / 121°C

30 minuter

Packat PRION
Klass B / 134°C

43 min

Enbio PRO

Alla processtider ingår i torkning.
Från början till slut, från insättning av instrument till att de är färdiga.

Processtider

Opackat
FAST / 134°C

9 min

Packat
Klass B / 134°C

18 min

Packat
Klass B / 121°C

30 minuter

Packat PRION
Klass B / 134°C

43 min

Belastningskapacitet per process

Passar de flesta populära implantatkassetter

Användbart lastutrymme
Vattenförsörjning

Enbio använder destillerat vatten från en extern tank.

Strömförsörjning

Enbio S fungerar med alla vanliga eluttag.

Arkivering av uppgifter

Alla processdata skrivs automatiskt till en USB-disk.

Bearbetning av rapporter

Dedikerad programvara för läsning och utskrift av processdata.

Tryck och temperatur
Arbetstryck 2,1 bar
Max. tryck 2.3 Bar
Max. processtemperatur. 138°C
Elektrisk
Strömförsörjning 220-240V/50-60Hz
Installerad effekt 3,25 kW
Max. energiförbrukning. 15 A
Diverse
Skydd mot intrång IP20
Arkivering av uppgifter USB-minne
Vattenledningsförmåga* < 15 μS/cm