Enbio fabrikkservice

For enkelhets skyld lanserte vi fra 1. juli 2022 et nettverk av Enbio-autoriserte tjenesteleverandører som utfører garantireparasjoner og reparasjoner etter garantiperioden. Alle reparasjoner utføres i henhold til våre reparasjonsretningslinjer, med originale deler.

Sjekk kartet nå for tjenesten nærmest deg – nettverket vokser raskt.

Som et alternativ kan du bruke vår fabrikktjeneste (priser nedenfor):

Servicestøtte Enbio

Pris (netto)

Periodisk vedlikehold Enbio S

€400

Periodisk vedlikehold Enbio PRO

€450

Reparasjon etter garantien Enbio S og PRO (fast pris)

€500

Erstatningsenhet (S og PRO) for tidspunktet for garantireparasjoner – 100 prosesser

€100

Frakt (toveis)

€120