Enbio S

Prosesstider

Alle prosesstider er tørket inkludert. Start til slutt, fra instrumentinnsetting til å ha dem klare.

Upakkede
FAST / 134°C

7 min

Pakkede
Klasse B / 134°C

15 min

Pakkede
Klasse B / 121°C

30 min

Enbio S

Alle prosesstider er tørket inkludert. Start til slutt, fra instrumentinnsetting til å ha dem klare.

Prosesstider

Upakkede, FAST / 134°C

7 min

Pakkede, klasse B / 134°C

15 min

Pakkede, klasse B / 121°C

30 min

Lastekapasitet per prosess

Små instrumenter
og håndstykker

Brukbar lasteplass
Vannforsyning

Enbio bruker destillert vann fra ekstern tank.

Strømforsyning

Enbio S fungerer med alle typiske stikkontakter.

Dataarkivering

Alle prosessdata skrives automatisk til en USB-disk.

Behandle rapporter

Dedikert programvare for lesing og utskrift av prosessdata.

Trykk og temperatur
Arbeidstrykk 2,1 Bar
Maks. press 2.3 Bar
Maks. prosesstemperatur 137°C
Elektrisk
Strømforsyning 220-240V/50-60Hz
Installert effekt 2,25 kW
Maks. strømforbruk 10 A
Diverse
Inntrengningsbeskyttelse IP20
Dataarkivering USB pinne
Vannledningsevne* < 15 μS/cm