Reklamacje i serwis (PL)

Wsparcie telefoniczne
(tylko Polska)

Godziny pracy serwisu: 6.00-14.00

Sprawy techniczne:
+48 537 998 080

Logistyka, faktury, płatności:
+48 570 918 191

Formularze reklamacyjne

Jeżeli numer seryjny
Twojego autoklawu ma postać:
STXX-PL-XXXX-XXXX
STXX-PL-XX-XXXXX
STXX-PL-XX-XXXXXR
STXX-PL-XX-XXXXX,
wybierz formularz poniżej:

Jeżeli numer seryjny Twojego autoklawu
ma postać ST01-XXXX,
wybierz formularz poniżej: