Jakie procesy muszą poprzedzać sterylizację w autoklawach Enbio?

Przed procesem sterylizacji narzędzia powinny zostać umyte, poddane kąpieli w płynie sterylizacyjnym i wysuszone jeśli są sterylizowane w opakowaniach, następnie mogą być poddane procesowi sterylizacji w autoklawie Enbio S.

Kategorie: Baza Wiedzy