Error 19

"USB disc error / Change disc”.

1. Wyłącz urządzenie.

2. Wyjmij pendrive-a i włóż ponownie, lub wymień na nowy.

3. Włącz urządzenie.

 

Jeżeli błąd się powtórzy, skontaktuj się z serwisem.

 

FORMULARZ SERWISOWY

 

Kategorie: Kody błędów