Enbio S

Czas trwania cyklu

Wszystkie czasy trwania cyklu sterylizacji uwzględniają suszenie. Od momentu umieszczenia narzędzi w autoklawie do zakończenia procesu sterylizacji.

Nieopakowane
FAST / 134°C

7 min

Opakowane
Klasa B / 134°C

15 min

Opakowane
Klasa B / 121°C

30 min

Enbio S

Wszystkie czasy trwania cyklu sterylizacji uwzględniają suszenie. Od momentu umieszczenia narzędzi w autoklawie do zakończenia procesu sterylizacji.

Czas trwania cyklu

Nieopakowane FAST / 134°C

7 min

Opakowane, klasa B / 134°C

15 min

Opakowane, klasa B / 121°C

30 min

Dobierz kolor do wnętrza!

Enbio White

Enbio Gray

Enbio Magenta

Pojemność

Małe narzędzia
i prostnice

Powierzchnia użytkowa
Zbiornik wody

Enbio używa wody destylowanej z zewnętrznego zbiornika.

Zasilanie

Enbio PRO można podłączyć do każdego, typowego gniazdka elektrycznego.

Archiwizacja danych

Wszystkie dane procesowe są automatycznie zapisywane na dysku USB.

Raporty z procesów sterylizacji

Dedykowane oprogramowanie do odczytywania i drukowania danych procesowych.

Elektryczny
Zasilanie 220-240V/50-60Hz
Moc zainstalowana 2,25 kW
Maks. zużycie energii 10 A
Ciśnienie i temperatura
Ciśnienie robocze 2,1 bara
Maks. ciśnienie 2.3 Bar
Maks. temperatura procesu 137°C
Różne
Stopień ochrony IP IP20
Archiwizacja danych Pamięć USB
Przewodność wody* < 15 μS/cm