Oprogramowanie Enbio Data Viewer

Oprogramowanie Enbio Data Viewer umożliwia przeglądanie, archiwizowanie i drukowanie danych dotyczących sterylizacji na komputerze.

Plik instalacyjny oprogramowania znajduje się w pamięci flash USB dostarczonej z urządzeniem.

Dzięki Enbio Data Viewer można:

  • Wczytywać zapisane raporty z procesów z pamięci USB lub z innej lokalizacji
  • Wydrukować zapisany raport
  • Zapisać raport sterylizacyjny jako plik PDF
  • Eksportować dane do pliku w celu przesłania danych do producenta w przypadku wystąpienia problemów
  • Zsynchronizować pliki z zapisanymi raportami z procesów po wybraniu lokalizacji pamięci przenośnej
  • Wyszukać dowolny zapisany proces w bazie danych
Minimalne wymagania sprzętowe
Operating system:Windows 7 or later
Free disk spacemin. 100 MB
Minimum processor requirements:min. 1 GHz
Minimum amount of operating memorymin. 512 MB
Screen resolutionmin. 1200 x 720 or higher
Pobierz z poniższego linku:

Struktura wszystkich procesów, które zostały zsynchronizowane z pendrive'a - są uporządkowane według daty wykonania

Wykres temperatury i ciśnienia z głównymi danymi autoklawu i cyklu (data wykonania i numer).

Dane dotyczące czasu trwania i osiągniętych parametrów każdego etapu cyklu sterylizacji. Najważniejsze parametry cyklu sterylizacji. Możliwość zapisania notatki dla każdego procesu.